Dessystem logo
Elektronické požární systémy
Systém elektrické požární signalizace se používá k identifikaci požárně nebezpečné situace v nejčasnějším možném stádiu vzniku požáru. Systém se skládá z různých typů automatických čidel doplněných ručními tlačítky, ústředen, které zajišťují vyhodnocení signálů (poplachových i poruchových), výstražných signalizací (akustických i optických), spojovacího vedení a vstupně výstupních členů pro řízení jiných požárně bezpečnostních systémů.

Nabídka elektronické požární signalizace (EPS) německého výrobce JOB detectomat je založena na adresných systémech umožňujících rychlou a přesnou identifikaci požáru s vyloučením falešných poplachů. Jde o plně certifikované systémy splňující kritéria platných evropských norem a s osvědčením akreditovaného pracoviště PAVÚS, které povoluje instalovat tyto systémy ve stavbách. Současnou nabídku tvoří dva typy adresných analogových ústředen (kompaktní a modulární řešení, s možností síťování ústředen), adresných požárních detektorů a dalších hlásičů (sirény, majáky, manuální tlačítka), konvenčních a speciálních hlásičů s možností připojení do adresného systému pomocí příslušných modulů, certifikované požární kabely a množství doplňků.

Autonomní prvky

Autonomní detektory jsou určeny k použití dle Vyhlášky 23/2008, která vymezuje povinné umístění těchto hlásičů. V nabídce jsou tři typoivé řady opticko-kouřových hlásičů lišících se zdařilým designem a barevným provedením.

Konvenční prvky

Konvenční prvky JOB detectomat tvoří doplněk adresovatelných systémů, ke kterým jsou připojitelné přes modul. Jde o lineární čidla, signalizační hlásiče (různé typy sirén a majáků), opticko-kouřové a tepelné detektory a detektory kombinované v různých designových provedeních a detektor CO spojené s detekcí teploty.

Bezdrátové systémy

Autonomní bezdrátový požární systém JOB detectomat zahrnuje bezdrátovou ústřednu, se kterou může bezdrátově komunikovat až 100 hlásičů - opticko-kouřové, tepelné, manuální tlačítka, sirény. Napájení prvků bezdrátového systému zajišťují lithiové baterie 9V.

Adresovatelné systémy

Adresovatelné systémy EPS JOB dectomat tvoří 2 typy analogových ústředen (kompaktní ústředna dc3400 / 1-4 smyčková ústředna dc3004 s možností síťování) s kapacitou až 126 hllásičů na jedné smyčce, řada specifických modulů k ústřednám, adresovatelné požární detektory v různých typových řadách a designových provedeních, manuální tlačítka, sirény a majáky. Součástí dodávky je i kompletní SW v češtině, dodáváme i KTPO a OPPO.

Příslušenství

Jádro příslušenství k systémům EPS tvoří požární kabely (6 typů), tetsovací pomůcky, mechanické doplňky, zálohovaný zdroj, k dispozici je i Provozní kniha EPS.