Dessystem
FACEBOOK
TWITTER
BANNERY
jablotron variant
FOTO DOKUMENTACE
VINFOTO slouží ke zdokumentování aktuálního stavu vozidla v době uzavření pojistné smlouvy. Díky této fotografické dokumentaci se vyhnete případným sporům s pojišťovnou při budoucí likvidaci pojistné události. Vy i pojišťovna budete mít přesně a pravdivě zachycen původní stav vozidla pomocí sady digitálních fotografií.

Pro každé poškození na vozidle je pořízena detailní fotodokumentace s podrobným popisem:

  • exteriéru
  • interiéru
  • identifikačních znaků (typový štítek, ražba VIN)
  • značení skel
  • stop poškození vozidla

Hodnocení stop poškození vozidla - pravidla klasifikace vozidla:

  • bez viditelného poškození - na vozidle nebyly nalezeny žádné stopy poškození karoserie ani poškození skel vozidla
  • drobná poškození skel vozidla - na vozidle bylo nalezeno pouze poškození skel
  • drobná poškození mimo poškození skel - na vozidle byly nalezeny pouze stopy poškození karoserie, skla vozidla byla nepoškozena
  • drobná poškození skel i ostatních částí vozidla - na vozidle byly nalezeny stopy poškození karoserie i poškození skel vozidla
  • poškození většího rozsahu - škoda zřejmě převyšuje 5% obecné ceny vozidla a nelze ji přesně specifikovat.

Na závěr každé kontroly technologií VINFOTO je klientovi pojišťovací společnosti vystaveno Osvědčení VINFOTO o provedení fotodokumentace vozidla.

Ceník:

Služba Cena s DPH
fotodokumentace a klasifikace stop poškození motorových vozidel 2420 Kč Kč