Dessystem
FACEBOOK
TWITTER
BANNERY
jablotron variant
CONSTRUCT

Mechanické zabezpečení vozidel proti krádeži CONSTRUCT

Nejúčinnější způsob ochrany vašeho vozu před odcizením je použití mechanického zábranného prostředku, který není závislý na autobaterii a nejde odblokovat pomocí rušiček či jiných podobných zařízení. Mechanické zabezpečení CONSTRUCT je masivní systém, který je pevně spojen s vozem pomocí bezpečnostních trhacích šroubů. Jeho překonání na ulici je prakticky nemožné, je náročné nejen na čas i vybavení, ale rovněž způsobuje značný hluk.

Vyrábí se výhradně v České republice v závodě ve Velkém Meziříčí, a to již od roku 1991. Tzv. zámek řadící páky, kterého se vyrobilo už téměř 2 000 000 kusů, využívá originální technické řešení a je vyroben z vysoce kvalitních a odolných materiálů. U mechanických převodovek blokuje CONSTRUCT zařazený zpětný převodový stupeň, u automatických převodovek polohu Parkování.

Zabezpečení splňuje přísné požadavky na konstrukci, funkčnost a celkové provedení. Odolává tepelným a chemických vlivům, použitý materiál se nestává křehkým ani po podchlazení tekutým dusíkem. Jeho účinnost není závislá na stavu autobaterie ani na jiných funkcích vozidla. Velký důraz je kladen na zámkovou vložku, která je jednou z nejexponovanějších částí v případě napadení. Zámková jednotka je vybavena základní řadou s pěti hlavními stavítky a vnitřní stavítkovou řadou a dále doplňkovými bočními stavítky, čímž je zaručen vysoký stupeň bezpečnosti.

Propracovanou konstrukci není možné překonat pomocí známých destruktivních metod (např. vytržením jádra vložky), stejně tak jako pomocí metod nedestruktivních (např. metoda Bump-key). Zámková vložka splňuje podmínky norem ČSN EN 1303 a ČSN EN 1627 a vyhovuje nejvyšší třídě bezpečnosti evropských norem.

Vzhledem k vysoké kvalitě zabezpečení CONSTRUCT poskytuje výrobce kromě standardní zákonné záruky i prodlouženou variantu až na 5 let. Tato garance je podmíněna autorizovanou instalací a pravidelnými každoročními kontrolami u montážní organizace, popř. u výrobce.

Špičkovou kvalitu mechanického zabezpečení CONSTRUCT zohledňují také pojišťovny a leasingové společnosti, které poskytují při jeho instalaci do vozidla slevy na pojistném. Díky nim se investice do MZ CONSTRUCT majiteli během pár let vrátí.

Elektromechanické zabezpečení vozidel proti krádeži SAFETRONIC

CONSTRUCT SAFETRONIC pracuje na elektromechanickém principu. Řídicí jednotka dává pokyn k zablokování zpětného chodu po vytažení klíčku ze zapalování. Pro odblokování řidič používá bezkontaktní čip, který přiloží na určité místo v interiéru vozidla. Pod tímto místem se skrývá identifikační modul, který ověří oprávněného uživatele. Bez této identifikace není možno zařízení odblokovat. V interiéru není zařízení vidět, jeho umístění zná pouze majitel vozidla. Už se vám tedy nemůže stát, že opustíte auto bez zamčené řadící páky.

SAFETRONIC podstatným způsobem zvyšuje komfort ovládání zabezpečení vašeho vozu a snižuje nebezpečí jeho odcizení.

Nezávislost a odolnost

SAFETRONIC má natolik sofistikované softwarové vybavení, že zcela odstraňuje jakoukoli možnost chybné manipulace nebo nechtěného uzamčení vozidla během jízdy či při zastavení na křižovatce. K výrobě jsou používány výhradně speciální elektronické a mechanické součástky, které spolehlivě pracují v extrémních klimatických podmínkách od minus 40 až do plus 120°C. Zabezpečení SAFETRONIC odolává veškerým tepelným a chemických vlivům, použitý materiál se nestává křehkým ani po podchlazení tekutým dusíkem. Ztížený přístup značně komplikuje případné pokusy o jeho překonání.

Mechanickou část zabezpečení SAFETRONIC tvoří masivní bezpečnostní systém, který je pevně spojen s vozidlem pomocí bezpečnostní trhacích šroubů, díky čemuž je jeho překonání prakticky nemožné. Jeho demontáž je náročná nejen na čas i vybavení, ale rovněž způsobuje značný hluk, kterým by na sebe mohl nenechavec upozornit. U mechanických převodovek blokuje SAFETRONIC zařazený zpětný převodový stupeň, u automatických převodovek polohu Parkování.

Prověřená kvalita

SAFETRONIC je unikátní zařízení, které ve svých vývojových laboratořích sestrojily společnosti CONSTRUCT a SECAR BOHEMIA. Společnost CONSTRUCT dodává základní mechanickou část produktu, SECAR BOHEMIA doplnil elektronické ovládání. Společně tak poskytují uživatelům profesionální servis.

Výroba elektromechanického zabezpečení SAFETRONIC probíhá kompletně v České republice. Celý proces výroby a montáže je velmi přísně kontrolován. Díky vysoké kvalitě získal produkt SAFETRONIC za dobu své existence řadu ocenění. SAFETRONIC získal atestaci Ministerstva dopravy a spojů ČR pod číslem ATEST 8SD 0789, který schvaluje technickou způsobilost typu výstroje a součásti vozidel.

Vzhledem k vysoké kvalitě zabezpečení CONSTRUCT poskytuje výrobce kromě standardní zákonné záruky i prodlouženou variantu až na 5 let. Tato garance je podmíněna autorizovanou instalací a pravidelnými každoročními kontrolami u montážní organizace, popř. u výrobce. Špičkovou kvalitu elektromechanického zabezpečení SAFETRONIC zohledňují také pojišťovny a leasingové společnosti, které poskytují při jeho instalaci do vozidla slevy na pojistném. Díky nim se investice do zařízení majiteli během pár let vrátí.